Ta steget till förändring och få  hållbarhet

Uppdrag

Samtalet för företag, organisationer & föreningar

I mitt arbete inom Coaching arbetar jag på uppdrag åt företag, organisationer och föreningar. Det kan handla om utbildning inom funktionsvariationer och dess utmaningar, handledning inom skola och omsorg, personlig assistans, teambuilding.

Funktionsvariation

Samtalet finns för dig med funktionsvariation. Jag har livserfarenhet som anhörig, assistent och lever med assistenter dagligen. Har sedan tidigare drivit assistansbolag och där någonstans började idéen gro om en plats för Samtal för människor med funktionsvariationer. Man stöter på många hinder, besvärligheter och det kan kännas omöjligt att gå vidare och det är där jag vill finnas för just Dig.

Anhörig/Personal

För dig som är anhörig/personal så kan livet och arbetet känns tungt och ensamt. Ibland saknas förståelsen från omgivningen som inte lever eller arbetar med människor på det sättet. Jag är fru, förälder, anhörig och assistent till personer med funktionsvariationer så jag vet precis hur det är. Jag ser ett behov av Samtalet då jag tycker att det saknas en plats för oss som lever och jobbar med människor.

teambuilding

TEAM building

Teambuilding är viktigt för att personalen ska trivas på sitt arbete och sträva mot samma mål.

 
Bidrar till bättre kommunikation
förståelse för hur starka ni är som grupp och hur era olikheter kompletterar varandra
ökad arbetsglädje hos personlaen
Frågor & Funderingar