Välkommen till Samtalet


Har du stött på hinder och svårt att hitta rätt?
Strävar du mot nya mål men saknar verktygen?
Känner du dig ensam?
Verkar det som ingen annan förstår?


Jag har stor erfarenhet kring funktionsvariationer, anhöriga & personal.
Utbildad Socialpedagog, Kognitiv beteendeterapeut & Livscoach. Självklart har jag tystnadsplikt, sekretess och ett icke-dömande förhållningssätt till det du berättar.  

Min målsättning är att allt jag gör i samtalet ska utgöra en solid grund för din utveckling och förändring. Inga problem är för små eller obetydliga för att prata om.

Hos mig är det ditt behov som är i fokus och jag jobbar ständigt med att skapa unika upplägg som passar dina aktuella behov.

Medlem i sfKBT, RFSL, Attention, neuro förbundet och Autism & Aspbergerförbundet

Walk 'n' Talk


Kropp och själ hör ihop och psykisk balans är förknippat med vårt fysiska välbefinnande.
450kr (45min)
Gå i terapi - jag omsätter det i praktiken!
Ange: walk 'n' Talk vid bokning

Digitalt/Telefon


Kartläggning vid KBT
375kr
Samtal/Coachning 60min
575kr
Vid bokning för ex. par, grupp, kontakta mig.
Ange: digitalt/telefon vid bokning

Hembesök


Kartläggning vid KBT
375kr
Samtal/Coachning 60min
575kr
Reseersättning kan tillkomma.
Ange: hembesök vid bokning

Betalning sker via: swish eller faktura

Är du anställd och har friskvård via Actiway så gäller anpassad coaching vid stresshantering!

Lite info om mig

Hej på er,
Det här är jag, Elin, som driver Samtalet.
Jag är 3 barns mamma och gift med Alexander. Min man var med i en bilolycka 2005 och är förlamad från axlarna och ner. När vi träffades 2009 så såg jag inte hans funktionshinder, utan bara Han. Det var kärlek direkt. 1 år senare var vi gifta och idag har vi en gemensam dotter tillsammans.
Att leva som fru, assistent och med assistenter är inte lätt. Det är mycket som ska klaffa i ens vardag. Vägen har minst sagt varit krokig men vi har alltid följt samma spår tillsammans.
Idén om att starta Samtalet har vuxit fram under en tid och jag har utbildat mig till Socialpedagog, Kognitiv beteendeterapeut och livscoach. Jag är sedan tidigare utbildad undersköterska.
Jag har alltid haft en brinnande intresse för psykisk hälsa, hur människor fungerar och hitta lösningar.
Min särskilda inriktning är för människor med funktionsvariationer/funktionsnedsättningar, anhöriga och personer i deras närhet.
Ta hand om er

Funktionsnedsättning

Tanken med Samtalet för dig med funktionsnedsättning. Jag har erfarenheten som anhörig, assistent och lever med assistenter dagligen. Jag och min man drev tidigare assistansbolag och där någonstans började idéen gro om en plats för Samtal för människor med funktionsnedsättning. Man stöter på många hinder, besvärligheter och det kan kännas omöjligt att gå vidare och det är där jag vill finnas för just Dig.

Anhörig/personal

För dig som är anhörig eller personal så kan livet och arbetet känns väldigt tungt och ensamt ibland. Man kan sakna förståelsen från sin omgivning som inte lever eller arbetar med människor på det sättet. Och glädjen man känner i vissa situationer är en självklarhet för andra och har inte förståelsen för hela bilden. Jag är både fru, anhörig och assistent så jag vet precis hur det är. Jag ser ett behov av Samtalet då jag tycker att det saknas en plats för oss.

Livscoach

En livscoach arbetar med att ge tips, insyn, motivation och perspektiv för att hjälpa dig utvecklas som människa, dvs med personlig utveckling.
Anledningen till att en livscoachning faktiskt fungerar beror på att en coach har ofta ett övergripande perspektiv på din situation vilket gör att de lättare kan se vart du behöver stöd för att nå de resultat du vill uppnå.

KBT Kognitiv beteendeterapi

KBT är en form av psykoterapi och är en kombination av två olika terapeutiska metoder, som i sin tur vuxit fram ur två separata teorier: kognitiv psykologi samt beteendepsykologi, eller inlärningspsykologi.

Principen i KBT grundar sig i ett samspel mellan individen och omgivningen och mellan individens tankar, känslor och beteenden.

Just begreppet beteende har en stor betydelse inom KBT. Beteende innefattar både medvetna handlingar och omedvetna, känslor och ibland tankar. Beteendet är sådant som går att förändra genom olika typer av inlärning.

Kognition innefattar allt som handlar om intellekt och kunskap. Inte bara medvetna tankar, utan även bilder och idéer som kan fara genom huvudet på en millisekund. Det kan också avse omedvetna tendenser som hur en individ tolkar en viss situation baserat på invanda mönster.

Fokus inom KBT
  • Vad du tänker och gör i olika situationer
  • Hur du tolkar situationer
  • Hur du samspelar med din omgivning
  • Hur du reagerar
  • Finns det andra sätt att hantera situationer på
  • Hur förändrar vi

MI Samtal

MI står för motiverande samtal och det är en metod som används för att stärka människans egen motivation. I enkla drag så handlar det om de här fyra processerna.

Man bygger en relation, lyssnar in känslor och behov för att tillsammans hitta lösningar som är grundade i individens egna önskemål och driv.